Välkommen till Helande Toner!


Att tonerna är en del av oss, en del av vardagen är inget nytt men hur mycket vet vi om hur toner påverkar oss ? Sedan människan är människan har vi  använd tonerna som kommunikations medel , som helande medel, som ceremoniska verktyg , vi skapat instrument för att uttrycka oss och för att hela oss.

Färger och toner är  frekvenser som representeras på olika sätt, och vi kan använda både färger och toner för att balansera , harmonisera och hela.

Mitt mål är att använda tonerna för att hjälpa andra att hitta balansen, harmoni och lycka samt att sprida kunskapen om tonernas helande kraft.

På vår hemsidan hittar du information om Sound Journey , Helande toner Festival samt ett urval av CD skivor och instrument som kan hjälpa dig på vägen till välmående.

Events

Kommande Aktiviteter
Läs mer...